Stowarzyszenie "Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej"

łąka    flaga GJ    godło GJMapa gminy Jednorożec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Program Stypendialny Olimpijczyk

Pożegnanie z  „Olimpijczykiem”


       Przez siedem lat Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” organizowało stypendia dla uczniów gimnazjum i liceum w Jednorożcu w ramach Programu Stypendialnego „Olimpijczyk”.  Przez pierwsze cztery lata (2008 – 2012) program był w połowie finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie. Od września 2012 r. do czerwca  roku bieżącego środki na stypendia pochodziły tylko od miejscowych darczyńców, którym jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty na ten cel.
Każdego roku za pośrednictwem Głosu Gminy Jednorożec przedstawialiśmy założenia programu i prezentowaliśmy naszych  „Olimpijczyków”.  Na początku czerwca zostały wypłacone ostatnie stypendia i  program nie będzie kontynuowany. Czas zatem na podsumowanie. Przez siedem lat stypendia naukowo – socjalne otrzymało 64 uczniów, w tym 44 gimnazjalistów i 20 licealistów. Wypłacono w tym czasie kwotę 82.000, - zł, w tym z grantów Fundacji Batorego 27.000,- zł.
Ostatnim akcentem „Olimpijczyka” było przyznanie jednorazowych stypendiów dla jednorożeckich gimnazjalistów, którzy dotąd nie korzystali z programu, a w ostatnim roku szkolnym wykazali się szczególnymi osiągnięciami w nauce, sporcie i konkursach.  Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego nagrody od Stowarzyszenia „PZJ” otrzymali: Weronika Jonas z kl. I B i Marcin Zadrożny z kl. II B – oboje z Jednorożca.

Teresa Wojciechowska

 
wręczenia stypendiów
Stypendia Weronice i Marcinowi wręczają prezes S„PZJ” Teresa Wojciechowska
 i przewodniczący Komisji Stypendialnej Zygmunt Smoliński.


Stypendia „Olimpijczyka”
na rok szkolny 2014/2015 przyznane


Już po raz siódmy przyznaliśmy stypendia w Programie Stypendialnym „Olimpijczyk” prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie Środki finansowe na ten cel  pozyskujemy w naszej społeczności lokalnej, głównie od urzędników i nauczycieli. W roku szkolnym 2014/2015 stypendia będzie otrzymywało 5 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu i 5 uczniów Publicznego Gimnazjum im. św. St. Kostki w Jednorożcu.

Wyróżnieni gimnazjaliści (od lewej):
stypendyści 2014/15
Dominika Wilga z kl. III B z Ulatowa – Pogorzeli,
Sylwia Zyra z kl. III C z Olszewki,
Hubert Chumicki z kl. III C z Lipy.
Patrycja Tworkowska z kl. III A ze Stegny,
Aleksandra Sendrowska z kl. III D z Parciak

Stypendyści w liceum (od lewej) :
stypendyści 2014/15
Weronika Grabowska z kl. III z Jednorożca,
Monika Parciak z kl. I z Parciak,
Rafał Skała z kl. I z Połoni,
Magdalena Kaczyńska z kl. III z Drążdżewa Nowego,
Weronika Piotrak z kl. III z Jednorożca.

Uczniowie, którzy przez cały rok szkolny będą co miesiąc otrzymywali stypendium (zróżnicowane kwotowo w zależności od osiągnięć), w ubiegłym roku szkolnym wyróżniali się w nauce. Wszyscy mają średnią stopni na świadectwie co najmniej 4,8, ale są i prymusi osiągający wyniki 5,1 ; 5,3. Stypendyści z powodzeniem brali udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach szkolnych, zawodach sportowych, a także reprezentowali szkołę na szczeblu gminy, powiatu, regionu. Oto niektóre z ich osiągnięć: I miejsce w Konkursie recytatorskim Poezji C.K. Norwida w Ostrołęce, I miejsce w Konkursie Historyczno – Literackim „Prawda i kłamstwo o Katyniu” w Ciechanowie, laureatka „Przeglądu kolęd i pastorałek” w Baranowie, I miejsce w konkursie ekologicznym (Weronika G.); II miejsce w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (Aleksandra); laureat Ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego organizowanego przez „Olimpus” z Warszawy (Hubert); III miejsce w biegach na zawodach powiatowych (Sylwia);
I miejsce w konkursie historycznym (Monika), I miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym (Weronika P.), II miejsce w konkursie polonistycznym (Patrycja), III miejsce w konkursie recytatorskim (Dominika), II miejsce w konkursie matematyczno – przyrodniczym i III miejsce w konkursie historycznym (Rafał), V miejsce w Kolegialnym Dyktandzie w Ostrołęce, II miejsce w konkursie ekologicznym (Magda).

Dziękujemy serdecznie wszystkim darczyńcom, dzięki którym funkcjonuje
Program Stypendialny „Olimpijczyk”.

                                                                                                          Teresa WojciechowskaRok szkolny 2013/2014
Stypendyści 2013/2014
StypendyściStypendyści
 
Stypendia „Olimpijczyka”

Już szósty rok funkcjonuje Program Stypendialny „Olimpijczyk”, organizowany przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”, a finansowany przez  miejscowych darczyńców. W tym roku komisja przyznała młodzieży naszego gimnazjum oraz liceum 11 stypendiów. Aby je uzyskać uczniowie musieli spełnić kilka kryteriów jednocześnie:  osiągnąć bardzo dobre wyniki w nauce, brać udział w konkursach, olimpiadach bądź reprezentować szkołę w zawodach sportowych, być aktywnym w szkole lub środowisku oraz mieścić się w określonym w regulaminie programu kryterium dochodowości.
Stypendyści w roku szkolnym 2013/14 z Publicznego Gimnazjum im. św. St. Kostki w Jednorożcu:
Dominika Wilga, kl. II B z Ulatowa – Pogorzeli
Monika Parciak,  kl. III D z Parciak
Rafał Skała, kl. III B z Połoni
Weronika Piotrowska, kl. II D z Żelaznej Rządowej
Patrycja Tworkowska,  kl. II A ze Stegny
Sylwia Zyra, kl. II C z Olszewki
Hubert Chumicki, kl. II C z Lipy.
Stypendyści z Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu:
    Weronika Grabowska, kl. II z Jednorożca
    Milena Grabowska, kl. I z Jednorożca
    Katarzyna Stolarczyk, kl. III z Parciak
    Weronika Piotrak, kl. II z Jednorożca.
Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” wyraża serdeczne podziękowania wszystkim osobom, dzięki którym możliwe jest organizowanie „Olimpijczyka”.

Teresa WojciechowskaRok szkolny 2012/2013


Piąty rok fundujemy stypendia dla zdolnej młodzieży
Od września stypendia są finansowane ze środków pozyskiwanych tylko przez SPZJ.  W tym roku stypendia przyznano 5 uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu. Są to:
Weronika Grabowska, Magdalena Kaczyńska, Agnieszka Piotrak i Anna Parciak z klasy I oraz Adam Zadrożny z klasy III.

Stypendyści

Rok szkolny 2011/2012
olimpiczyk plakat
        DAJEMY SZANSĘ           

       Jeśli i Ty chcesz pomóc innym i jeśli chcesz by Twoje imię żyło długo
– znalazłeś właściwe miejsce!

Nazwa i numer konta
Stowarzyszenie “Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” – Bank Spółdzielczy w Przasnyszu oddział w Jednorożcu, numer rachunku 96 8924 0007 0013 7269 2002 0001 na Program Stypendialny “Olimpijczyk”.


  IV edycja "Olimpijczyka"

W tym roku stypendia przyznano jak dotychczas gimnazjalistom, ale także uczniom z Liceum Ogólnokształcącego
w Jednorożcu. Dyplomy stypendysty otrzymali w tym roku: Weronika Grabowska, Magdalena Sienda, Milena Grabowska - uczennice gimnazjum oraz Katarzyna Stolarczyk, Adam Zadrożny, Milena Burchacka, Izabela Jaśkiewicz, Olga Opalach, Anna Kobylińska - z liceum.

Stypendyści 2011/2012


III edycja programu "Olimpijczyk"

W tym roku szkolnym 2010/2011 dzięki Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie (w ramach programu “Równe Szanse”) oraz Stowarzyszeniu “Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” oraz wielu darczyńcom, którym dziękowaliśmy w poprzednim numerze “Głosu...”, już po raz trzeci przyznano stypendia uczniom Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Jednorożcu. Fundacja Batorego stara się pomóc zdolnej, niezamożnej młodzieży szkolnej, wspierając lokalne programy stypendialne prowadzone przez organizacje pozarządowe (takie jak nasze stowarzyszenie) dla uczniów z ich terenu.

      Oceną kandydatów i wyborem stypendystów zajmuje się komisja stypendialna, w skład której wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia ”PZJ”, gimnazjum i lokalnego samorządu. Przyznawane stypendia uzależnione są przede wszystkim od bardzo dobrych wyników w nauce, innych pozanaukowych osiągnięć stypendysty, a także jego zaangażowania w działania na rzecz szkoły, czy środowiska lokalnego oraz wysokości dochodu w rodzinie. Ich celem jest zmotywowanie uczniów do dalszej nauki i pomoc w pokonywaniu kolejnych progów edukacyjnych. Staramy się, by środki z funduszy stypendialnych trafiły w jak najlepsze ręce.

        Uroczyste wręczenie dyplomów stypendysty Programu Stypendialnego “Olimpijczyk” odbyło się podczas rozpoczęcia roku szkolnego w jednorożeckim gimnazjum. Ośmioro gimnazjalistów przez cały rok szkolny będzie otrzymywało wsparcie w wysokości 150,00 lub 120,00 zł miesięcznie. Środki te młodzi stypendyści mogą przeznaczyć na podręczniki i książki, pomoce naukowe, opłacenie Internetu, kupno instrumentu, wyjazd na wycieczkę itp.

Teresa Wojciechowska

Stypendyści 2010/2011


Nasi nowi stypendyści (od góry): Agata Zadrożna, Anna Parciak, Katarzyna Stolarczyk, Olga Opalach, Weronika Piotrak, Jakub Piotrowski, Weronika Grabowska, Sebastian Garbarczyk.


Stypendia po raz drugi

    W tym roku po raz drugi Sto-warzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jedno-rożeckiej” wraz z Fundacją im. Stefana Batorego w Warszawie ufundowało stypendia dla uczniów jednorożeckiego gimnazjum, w ramach programu „Równe Szanse” - lokalne programy stypendialne. Obie organizacje współfinansują program w równej części.
W minionym roku Stowarzyszenie pozyskało środki na stypendia głównie od darczyńców indywidualnych – osób prywatnych z terenu naszej gminy oraz ze sprzedaży wydawnictw stowarzysze-niowych i zbiórek publicznych.
Dzięki współpracy firmy Unilever Polska z Fundacją Batorego, ruszyła akcja „Dajemy szansę”. Jej celem jest promocja i wsparcie programu „Równe Szanse”, dzięki któremu uczniowie z małych miejscowości i niezamożnych środowisk, osiągający nie tylko wysoką średnią stopni, ale wykazujący się w konkursach, olimpiadach, sporcie itp. mogą uzyskać pomoc materialną. Kupując produkty 7 marek (Dove, Domestos, Cif, Rexona, Timotei, Signal, Clear) każdy może wesprzeć fundusze stypendialne - w tym i nasz jednorożecki Program Stypendialny „Olimpijczyk”.
    W czerwcu uczniowie złożyli wnioski o stypendia i na ich podstawie Komisja kwalifikacyjna wyłoniła 11 stypendystów -dziewięciu z klas III i dwoje z klas II. Ci uczniowie spełnili wszystkie warunki określone w regulaminie. W tym roku postanowiono zróżnicować wysokość stypendiów w zależności od ilości uzyskanych punktów. Najwyższe wynoszą 220 zł miesięcznie, a najniższe  100 zł. (średnie: 160 i 120 zł). Podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego przedstawiciele Stowarzyszenia wręczyli nowym stypendystom pamiątkowe dyplomy. Są to: Natalia Białczak, Małgorzata Faderewska, Magdalena Grabowska, Kinga Gwiazda Agata Jasińska, Marlena Jurczak, Arletta Piotrowska, Mateusz Stefaniak, Katarzyna Stolarczyk, Olga Suchecka i Adam Zadrożny.
    Tylko dzięki ofiarności i wielkiemu sercu wielu osób, których nie sposób wymienić tu z nazwiska, możliwe są takie nowe przedsięwzięcia. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za każdą dotychczasową wpłatę - nawet najmniejszą, za systematyczne odpisy od wynagrodzeń i za jednorazowe większe dotacje.

Teresa Wojciechowska

Stypendyści 2009/2010


Stypendia dla gimnazjalistów

Podczas inauguracji roku szkolnego 2008/2009 w Publicznym Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki wręczono po raz pierwszy dyplomy uczniom zakwalifikowanym do programu stypendialnego "Olimpijczyk". Komisja złożona z przedstawicieli stowarzyszenia, gimnazjum i samorządu lokalnego spośród 17 złożonych wniosków wyłoniła 10 osób, które w największym stopniu spełniły wymwgane kryteria. Na liście stypendystów znaleźli się: Adam Zadrożny, Arletta Piotrowska, Marlena Jurczak, Małgorzata Faderewska, Magdalena Grabowska, Justyna Panuś, Karolina Białobrzewska, Kamila Łachacz, Agata Jasińska, Mateusz Stefaniak. 

Stpendyści 2008/2009


Wykonanie Janusz Wojciechowski | Prawa autorskie SPZJ