Stowarzyszenie "Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej"

łąka    flaga GJ    godło GJMapa gminy Jednorożec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wydarzenia 2013

  1. Odsłonięcie pomnika w Zelaznej Rządowej.
  2. Uroczystość Narodowego Święta Niepodległości.
  3. Rekonstrukcja wydarzeń z 1915 roku.
  4. Biwak Patriotyczny na Polskiej Kępie.
  5. VI Przegląd Artystyczny "Pokaż swój talent!".


150. rocznica  powstania styczniowego na Ziemi Jednorożeckiej

Żelazna Rządowa, 10 listopada 2013 r.

Odsłonięcie pomnika upamiętniającego powstańców styczniowych poległych w bitwie pod Żelazną dnia 6 listopada 1863 r.
Odsłonięcie pomnikaOdsłonięcie pomnika
     1. Warta honorowa strażaków przed uroczystością. 2. Poczet flagowy ze szkoły podstawowej w Żelaznej Rządowej, miejscowej             OSP oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej 14. Pułku Strzelców Syberyjskich z Przasnysza.

Odsłonięcie pomnikaOdsłonięcie pomnika
  3. Prezes S „PZJ” na chwilę przed przecięciem wstęgi.    4. Proboszcz parafii Parciaki ks. Dariusz Narewski poświęca pomnik
Odsłonięcie pomnikaOdsłonięcie pomnika
    5. Przedstawiciele zarządu stowarzyszenia Teresa Wojciechowska, Aneta Karbowska i Zbigniew Lorenc składają wiązankę pod           pomnikiem.  6. Zbigniew Lorenc wygłasza prelekcję historyczną pt. „ Powstanie styczniowe na Ziemi  Kurpiowskiej”.

   W pobliżu pomnika stanęła tablica historyczna, informująca o wydarzeniach sprzed 150 lat, której pomysłodawcami i autorami byli członkowie S”PZJ”.        Mateusz Lorenc                                       Bitwa pod Żelazną            

Szukając wsparcia, by zwyciężyć Moskwę,
major Rynarzewski aż do Puszczy poszedł.
Kurpie, to lud bitny, wolność miłujący,
w walce za ojczyznę krwi nie żałujący.

Gdy pod Czarnią z Kurpikami wroga zwyciężyli,
dwie kolumny wojsk carskich za nimi ruszyły.
Spod Myszyńca, przez Wydmusy, a potem Czarnotrzew,
do Żelaznej dzielny major ze swą partią doszedł.

Tam powstańczy wsparł ich oddział, męstwem obdarzony,
z kosynierów, jeźdźców i strzelców został połączony.
Partia dobrze wyszkolona, chociaż ochotnicza,
dowodzona przez kapitana imć Lenartowicza.

Pierwsze strzały padły, gdy świtało, z rana,
szpica objeszczyków dopadła kapitana.
Chociaż wróg wciąż napiera, nie straszna mu trwoga,
gdyż walczył z powstańcami za Polskę, za Boga.

Dopiero gdy Rosjanie ranili majora,
na odwrót pod ostrzałem nastała mu pora.
Widząc to, zawezwał Lenartowicz i jazdę przasnyską,
i w północne skrzydło wroga z całą siłą cisnął.

Oskrzydlił Moskali zadając im straty,
wielu z nich wysyłając w piekielne zaświaty.
Lecz jakby grom z jasnego nieba! Niczym błyskawica
pojawia się, zadając cios ostateczny, moskiewska konnica.

Jednak manewr kapitana powiódł się na tyle,
że powstańcy wycofali się za rzekę Omulew.
Piętnastu życie oddało - ojców, synów, braci.
Pamięci o tych bohaterach nie wolno nam zatracić!

Jeszcze kilku od ran zmarło, co w boju odnieśli,
a wśród nich nasz dowódca - Konstanty Rynarzewski.
Zapłacili cenę najwyższą za swój patriotyzm.
Niech będzie wzorem dla potomnych ogromny ich  heroizm!

„Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana...”

Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości

        Urszula Bojarska

    Słowa tej pieśni towarzyszyły obchodom 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które odbyły się 11 listopada 2013 roku w Jednorożcu. Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”, a zorganizowana wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną z Jednorożca i Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Młode Kurpie”, działającym przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Chętnika w Jednorożcu.
Uroczystość rozpoczęła się Maszą św., którą celebrował proboszcz jednorożeckiej parafii ks. kan. Andrzej Kron. Brały w niej udział poczty sztandarowe Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Kostki, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Jednorożcu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Jednorożca, Bud Rządowych i Ulatowa - Pogorzeli. Mszę św. uświetnił śpiew chóru parafialnego oraz orkiestra dęta pod batutą Bogdana Jakubowskiego.
    Po nabożeństwie, w asyście orkiestry strażackiej, poczty sztandarowe i zgromadzeni mieszkańcy przemaszerowali do świetlicy gimnazjum w Jednorożcu. Uroczystość zaszczyciły swoją obecnością władze naszej gminy, miejscowi księża oraz przedstawiciele różnych środowisk. Całą uroczystość prowadził Zygmunt Smoliński – członek S„PZJ”.  Po wprowadzeniu sztandarów odśpiewano hymn państwowy. Następnie stypendystki programu „Olimpijczyk” zostały oddelegowane do złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach żołnierzy spoczywających na cmentarzu parafialnym i grobach nieznanych żołnierzy.
    Na początku głos zabrała prezes S„PZJ” Teresa Wojciechowska, która powitała zebranych gości i powiedziała słowa wprowadzenia.
    Następnie prezes OSP w Jednorożcu Edward Mordwa poinformował zebranych o okoliczności nadania druhnom i druhom odznaczeń strażackich. Druhna Teresa Piotrak odczytała uchwałę Zarządu OSP, na mocy której przyznano odznaczenia. Medale i odznaki wręczył Wójt Gminy Jednorożec Michał Lorenc i prezes Zarządu Gminnego OSP w Jednorożcu Bogumił Piotrowski.
Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” została uhonorowana druhna Teresa Piotrak.
Srebrny Medal „Za  Zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni: Bojarski Cezary, Gładek Dariusz, Gwiazda Marcin, Jakubowski Bogdan, Przybyłek Szczepan, Przybyłek Tomasz, Przybyłek Paweł, Ziółkowski Robert.
Za wzorowe wykonywanie zadań pożarniczych brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznano następującym druhom: Ciach Łukasz, Obrębski Łukasz, Opalach Grzegorz, Piotrak Marcin, Sopelewski Marcin, Tworkowski Ireneusz, Tabaka Wojciech, Wilga Wojciech.
Za udział w orkiestrze dętej odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymały: Grabowska Weronika, Jaguszewska Anna, Jakubowska Magdalena, Maligranda Marta, Kosała Klaudia, Piotrak Agnieszka, Pohulajewska Joanna, Pazdrąg Paulina, Sopelewska Justyna, Wilga Małgorzata.  
Odznakę „Za wysługę lat” na rzecz straży otrzymali: Kulasiński Wiesław –  za 40 lat ochotniczej służby i Jakubowski Bogdan – za 25 lat pracy w OSP. W imieniu odznaczonych podziękowała druhna Małgorzata Wilga.
    Zygmunt Smoliński pogratulował odznaczonym i zaprosił zebranych do wysłuchania programu artystycznego w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Młode Kurpie”, prowadzonego przez Barbarę Nizielską i Edwarda Koziatka. Występ zespołu został poprzedzony prezentacją multimedialną przygotowaną przez nauczycielki ze szkoły podstawowej Barbarę Nizielską i Lucynę Piotrak oraz prelekcją historyczną zaprezentowaną przez uczennice z klasy VI c. Dziewczęta i chłopcy zaprezentowali 14 pieśni patriotycznych i wojskowych. Piosenki zaprezentowano ciekawie i różnorodnie - z werwą śpiewał cały zespół, ale też można było usłyszeć solistów i duety. „Młodym Kurpiom” w śpiewie wtórowała publiczność.                     Stowarzyszenie przygotowało okolicznościowe śpiewniki, dzięki którym zebrani przyłączyli się do wspólnego śpiewania.
    Na koniec Teresa Wojciechowska podziękowała  wszystkim, którzy brali udział wj patriotycznej uroczystości  oraz osobom i instytucjom przygotowującym obchody  tego najważniejszego dla Polaków święta. Uroczystość zakończyła gra orkiestry strażackiej.
    Nastrój uroczystości był podniosły i udzielił się wszystkim obecnym. Z radością i poczuciem patriotyzmu śpiewano pieśni, aż w oku kręciła się łza. Każdy obecny na tej uroczystości czuł się dumny, że jest Polakiem, a obchodzone po raz kolejny Święto Niepodległości w naszej gminie zasługuje na miano wielkiej imprezy patriotycznej. 
święto odzyskania niepodległościŚwięto Niepodległościświęto odzyskania niepodległości
święto odzyskania niepodległościświęto odzyskania niepodległościświęto odzyskania niepodległościświęto odzyskania niepodległości
święto odzyskania niepodległościświęto odzyskania niepodległości
święto odzyskania niepodległościświęto odzyskania niepodległości

Rekonstrukcja hisoryczna i modlitwa ekumeniczna w Jednorożcu 

13 lipca 2013 r.

    Późnym popołudniem, 13 lipca 2013 r. na tzw Żydowie w Jednorożcu mieszkańcy naszej gminy i inni goście, mogli obejrzeć widowisko historyczne zatytułowane Śladami bitwy przasnyskiej. Narrację historyczną przygotował Zbigniew Lorenc reprezentujący sekcję historyczną Stowarzyszenia ,,Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”.
    Po rekonstrukcji, obecni przeszli na cmentarz wojenny w Jednorożcu gdzie Zbigniew Lorenc przedstawił krótki zarys lipcowych walk pod Jednorożcem, będący wstępem do montażu słowno-muzycznego pt. Nie dajmy zginąć poległym. Na koniec odbyła się modlitwa ekumeniczna. Modlitwę prowadzili duchowni: rzymskokatolicki, ewangelicki i prawosławny. Za poległych modlili się ks. prefekt parafii Jednorożec - Tomasz Czarnowski,  ks. mjr Andrzej Jakimiuk z Białegostoku, który jest  przedstawicielem Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego oraz Kapelan Straży Granicznej ks. por. Marcin Pysz z Pisza - przedstawiciel Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.

150. rocznica powstania styczniowego

BIWAK PATRIOTYCZNY NA POLSKIEJ KĘPIE 

22 czerwca 2013 r.

150. rocznica potyczki powstańców pod dowództwem

kapitana Józefa Trąmpczyńskiego z wojskami carskimi w 1863 r.

    1. Dzieci i młodzież chętnie brali udział w grach i zabawach na łące.                                                              
    2. Przy wspaniałej pogodzie, bardzo przyjemnie jest nad Orzycem. A gdzie się podziali kajakarze?
    3. Konkurs wiedzy o Polskiej Kępie i okolicach prowadzi p. Jolanta Gacioch i p. Tadeusz Kruk.
Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013
  
    4  Na Polskiej Kępie rozłożyły swoje stoiska Nadleśnictwo Parciaki i Nadleśnictwo Przasnysz prezentując swoją działalność.
    5. Dzieci grały w Kole Fortuny i  konkursach organizowanych przez leśników.
    6. Można tu było zdobyć wiedzę o lesie, poznać zwierzęta i otrzymać atrakcyjne nagrody i gadżety.
Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013
   
    7. Ach, jak przyjemnie, pełen relaks!
    8. Płonie ognisko…i płynie pieśń…
    9. Skwierczą kiełbaski… toczą się rozmowy…
Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013
    10. Jarosław Skowroński prezentuje swoje zbiory białej broni.
    11. Polska Kępa zaludniła się biwakowiczami w okolicznościowych koszulkach.
    12-21. Inscenizacja potyczki powstańczej w wykonaniu rekonstruktorów z 14 Pułku Strzelców Syberyjskich z Przasnysza
                i zaprzyjaźnionych rekonstruktorów ze Szczytna i Makowa Maz.
    10.                                                                  11.                                                            12.
Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013
    13,                                                                14.                                                            15.
Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013
    16.                                                            17.                                                            18.
Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013
    19.                                                            20.                                                            21.
Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013
    22. Obóz żołnierzy z Jednostki Wojskowej w Przasnyszu.
    23. Można było m.in. obejrzeć wóz łączności i wyposażenie żołnierza piechoty oraz doskonale zamaskowanego żołnierza.
    24. Chłopcy chętnie sprawdzali swoje umiejętności strzeleckie  na laserowym symulatorze strzelnicy.
  22.                                                                23.                                                            24.
Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013
    25. Koncert zespołu „Unicorn” z Jednorożca cieszył się dużym zainteresowaniem zgromadzonej na wzgórzu publiczności.
    26. Biwakowa grochówka była jak zawsze smaczna i dawała pokrzepienie po emocjonującym popołudniu.
    27. Czas na wyciszenie. Ks. proboszcz z Drążdżewa Leszek Kamiński odprawił Mszę. św. nad Orzycem.
 25.                                                               26.                                                            27.
Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013
    28. W pięknej scenerii słuchano słów homilii.
    29. Podziękowania księdzu za sprawowaną Eucharystię składa Tadeusz Kruk i Teresa Wojciechowska.
    30. Program artystyczny o treści patriotycznej w wykonaniu młodzieży.
 28.                                                              29.                                                            30.
Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013
    31. Kwiaty i znicze w hołdzie Powstańcom.
    32. Jan Mieczysław Żytowiecki – harcerz Szarych Szeregów i AK, Członek Ogólnopolskiego Komitetu Obchodów
          150. rocznicy Powstania Styczniowego podczas swojej opowieści.
    33. Podniosłe słowa Apelu Poległych przygotował Tadeusz Kruk.
31.                                                               32.                                                            33.
Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013
    34. Salwa honorowa ku czci Powstańców.
    35. Wsłuchani w dźwięki granej na trąbce „Ciszy”.
    36. Wraz z „Kaliną” śpiewaliśmy Chorał Z dymem pożarów
34.                                                               35.                                                            36.
Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013
    37. Biwak 2013 dobiega końca – nastrój sprzyja refleksjom.
    38. Wianki - świętojański akcent na Polskiej Kępie.
    39. Wianek płynący nurtem Orzyca.
 37.                                                         38.                                                            39.
Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013Biwak Patriotyczny 2013
Powrót 

Pokaz talentów wokalnych i tanecznych na dużej scenie

 Teresa Wojciechowska

        Już po raz szósty Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” zorganizowało Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej „Pokaż swój talent!”, a po raz drugi w atrakcyjniejszej, konkursowej formule. W tym roku eliminacje zostały przeprowadzone w szkołach na terenie gminy w grupach: klasy I-III, IV-VI, gimnazjum, liceum. Dzieci i młodzież mogły zaprezentować się w śpiewie solowym lub w duecie oraz w tańcu. Zwycięzcy konkursów szkolnych wystąpili na scenie podczas Dnia Jednorożca 2013.
Wśród tegorocznych prezentacji szczególnie gorąco oklaskiwano tańczące grupy: 5 pięcioklasistek z podstawówki w Lipie oraz     6 chłopców z klasy VI ze szkoły w Żelaznej Rządowej, którzy przygotowali układy taneczne do internetowego hitu „Gangan Style”, a także najmłodsze tancerki w malowniczych strojach elfów: Paulinkę, Olę i Gabrysię z klasy III a  ze szkoły w Jednorożcu. Na scenie śpiewali soliści i duety od najmłodszej Magdy Kmoch z klasy I, aż do Weroniki Grabowskiej i Damiana Gładka z liceum. Obok znanych już z poprzednich Przeglądów twarzy, pojawili się debiutanci, jak Olga Pietrzak – gimnazjalistka z Ulatowa – Pogorzeli, czy Ania Kubiak z Małowidza. Repertuar śpiewających był różnorodny. Były piosenki dziecięce np. „Na trzepaku” w wykonaniu dwóch Julek, polskie przeboje jak „Cykady na cykadach” i anglojęzyczne np. „Prices Tag”. Nie zabrakło też piosenki disco polo – „Ona tańczy dla mnie” w wykonaniu Szymona Tabaki. Niektórym akompaniowało na keybordzie rodzeństwo np. śpiewającej Ewelinie Borkowskiej jej siostra – Magdalena. Wykonawcy z przyjemnością prezentowali się na festynowej, dużej scenie.
Jest u nas wielu utalentowanych młodych ludzi, którzy chętnie pokazują swoje umiejętności wokalne i taneczne. Szczególnie wdzięczni są najmłodsi, dla których występ przy licznej publiczności był dużym przeżyciem. Jak mówili rodzice młodych artystów Przegląd jest dobrą i jedną z nielicznych okazji, gdzie ich dzieci mogą wystąpić poza szkołą. Inni zauważyli, że jest to dla ich pociech możliwość sprawdzenia się, pokonania tremy i nabrania pewności siebie.
Wszyscy zwycięzcy konkursów szkolnych otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe – plecaki, śpiwory, piórniki itp., ufundowane przez Gminę Jednorożec i Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”.
Jeszcze raz organizatorzy dziękują wszystkim młodym artystom, którzy przystąpili do eliminacji, a ich nauczycielom i opiekunom za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursów oraz przywiezienie dzieci na występ.
Pokaz talentówPokaz talentów
Marysia i Iza Małkowskie z Małowidza                                        Olga Pietrzak z Ulatowa-Pogorzeli
Pokaz talentówPokaz talentów
Damian Gładek z Jednorożca                                                        Simona Berg ze Stegny
Pokaz talentówPokaz talentów
Patrycja Gadomska, Daria Wójcik, Weronika Sito,                        Kacper Berk, Dawid Bączek, Paweł Kaszewski, Mateusz 
Weronika Goliaszewska i Gabriela Rejnat z Lipy.                            Kaszlewicz, Sywester Kulesza i Jakub Olbryś z Żelaznej Rz.
Pokaz talentówPokaz talentów
Gabriela Berg (Stegna ), Aleksandra Sopelewska (J-c),                 Julia Tworkowska i Julia Piotrak
Paulina Iwulska (Stegna)
Pokaz talentówPokaz talentów   Weronika Grabowska z Jednorożca                                                Magdalena Kmoch z Jednorożca
Powrót 

Wykonanie Janusz Wojciechowski | Prawa autorskie SPZJ