Stowarzyszenie "Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej"
logo SPZJ
łąka    flaga GJ    godło GJMapa gminy Jednorożec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Wydarzenia 2015100 – lecie przerwania frontu wschodniego pod Jednorożcem.

        11 lipca 2015 roku w Jednorożcu (powiat przasnyski) zostały przeprowadzone uroczystości w setną rocznicę przerwania frontu wschodniego.
        Do Jednorożca przybyli rekonstruktorzy z różnych stron Polski. W inscenizacji brały udział:

        Po stronie pruskiej:
- Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej im.  II Batalionu 18 Pułku Piechoty Muzeum Ziemi              Sochaczewskiej,
 -Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Marienburg”,
 -Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Gloria-Viktoria,
- Elitarny Klub Gentelmenów Landsturm 40+,
 -Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej,
 -Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych z Iłży,
- Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 155 RR z Ostrowa Wielkopolskiego,
 - 148 Pułk Piechoty z Krakowa 13 Kampania.

     Po stronie rosyjskiej:
 - Grupa Rekonstrukcji Historycznej Bolimów 191 Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej,
 - Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa       Sapiechy z Ciechanowa,
 - Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy” im. 31 Pułku Strzelców Kaniowskich z Mszczonowa,
 - Grupa Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułk Strzelców Syberyjskich z Przasnysza,
 - Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej - 41 Pułk Strzelców Syberyjskich,
 - Grupa Rekonstrukcji Historycznej Artyleria – Bateria ze Skierniewic,
 - Stowarzyszenie Historyczne „Pionierzy” 40 Pułku Piechoty Dzieci Lwowskich z Warszawy,
 - Grupa Historyczna „Dawny Garnizon Twierdza Modlin”,
 - Grupa Rekonstrukcji Historycznej  „Kampinos",
 - Grupa Rekonstrukcji Historycznej  „Pod obcymi sztandarami" w barwach 69 - Riazańskiego p.p. Lublina,
 - Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 21 Muromski Pułk Piechoty z Warszawy (obsługa armaty),
 - Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej z Mławy.

        Austriacy:
-  Grupa Rekonstrukcji Historycznej  Artyleria ( kan. iTR CK Armii )  
                               

Link do zdjęć z rekonstrucji autorstwa Rafała Szewczaka: Link do filmu z rekonstrukcji:
 https://www.youtube.com/watch?v=hL99dpQ-Iss
 Link do Kuriera Mazowieckiego z dnia 12.07.2015 (po reklamie od 4,45 minuty):
 http://warszawa.tvp.pl/20811499/12072015
 

    Na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej przed licznie zebraną publicznością modlitwę ekumeniczną poprowadzili: ks. prefekt parafii pw. św. Floriana w Jednorożcu Tomasz Czarnowski. przedstawiciel Ewangelickiego Ordynariatu Wojska Polskiego ks. ppor. Dawid Banach i przedstawiciel Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego ks. płk. Artur Zielepucha. Po modlitwie Zbigniew Lorenc przedstawił krótką historię walk pod Jednorożcem oraz historię cmentarza. Delegacja GRH odtwarzających armię carską złożyła wieniec pod głównym pomnikiem, a delegacja GRH odtwarzających oddziały pruskie zapaliła znicze. Po zakończeniu uroczystości goście i rekonstruktorzy udali się ulicami Jednorożca na pole bitwy.

    Ponad 100 rekonstruktorów z całej Polski przedstawiło inscenizację walk nawiązujących do lipcowej Bitwy przasnyskiej, która miała miejsce dokładnie 100 lat temu. Rekonstruktorzy wcielili się w postacie żołnierzy pruskich, rosyjskich, austriackich oraz  ludność cywilną, obsadzając okopy zgodnie prawdą historyczną. Wojska pruskie usytuowały się od zachodu, a wojska rosyjskie od wschodu wioski. Ludność cywilna zgodnie ze swoją rolą przedstawiała życie codzienne wsi. W czasie inscenizacji został zaprezentowany atak wojsk niemieckich na pozycje rosyjskie, wcześniej ostrzelane za pomocą artylerii. Po przerwaniu pierwszej linii obrony pokazano ciężkie walki, a następnie przerwanie frontu. Zbigniew Lorenc na bieżąco komentował wydarzenia historyczne jakie miały tu miejsce przed 100 laty, a dyr. Muzeum w Sochaczewie Paweł Rozdżestwieński opowiedział o armacie wz. 1902 potocznie nazywanej „prawosławna".
   
    Przerwanie frontu wschodniego pod Jednorożcem, które zaprezentowaliśmy w miejscu faktycznych walk, miało duże znaczenie militarne dla Niemców i Austro-Węgier. Wojska rosyjskie znalazły się w odwrocie i tylko wycofywały się. Niemieckie i austriackie siły parły z dużą prędkością na Warszawę i zdobyły ją na początku sierpnia. We wrześniu nowo utworzona 12 armia niemiecka pod dowództwem gen. Maxa von Gallwitza zaatakowała Kurlandię i posuwała się w kierunku Rygi. Od tego momentu rozpadł się praktycznie cały rosyjski front. W ręce Niemców wpadły twierdze w Nowogieorgiewsku (Modlin) i w Brześciu Litewskim. Wojska państw centralnych odniosły na wschodzie duże sukcesy, udało im się zdobyć całe terytorium obecnej Polski, Litwy i Łotwy.

   
    Uroczystościami w Jednorożcu chcieliśmy przypomnieć tragedię ludzką sprzed 100 lat. W armiach zaborczych zginęło wielu Polaków walczących w mundurach państw zaborczych. Na samym tylko cmentarzu w Jednorożcu można odczytać kilkadziesiąt nazwisk Polskich żołnierzy walczących w armii pruskiej. Polegli po stronie rosyjskiej są bezimienni, ale zważywszy na to, że Jednorożec był pod zaborem rosyjskim tych bezimiennych Polaków walczących po stronie rosyjskiej może być znacznie więcej.


Mariusz Maciaszczyk
                 

Stowarzyszenie
zorganizowało Biwak Patriotyczny na Polskiej Kępie
dla młodzieży ze szkół z terenu gminy Jednorożec

24 czerwca 2015 r.

    W słoneczne przedpołudnie zgromadziło się na Polskiej Kępie około 300 uczniów ze starszych klas szkół podstawowych  z Jednorożca, Lipy Olszewki i Parciak oraz jednorożeccy gimnazjaliści wraz z opiekunami. Przybyli w to miejsce, aby oddać hołd poległym tu przed 152 laty powstańcom. Nie zabrakło także mieszkańców Drążdżewa Nowego i zaproszonych gości. Program biwaku był bogaty i urozmaicony. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego i wciągnięciem na maszt flagi. Następnie przedstawiciele młodzieży i stowarzyszenia złożyli pod pomnikiem kwiaty i zapalili biało-czerwone znicze. Wszystkich zebranych przywitała prezes S „PZJ” Teresa Wojciechowska. Apel poległych poprowadził Zbigniew Lorenc. Nad całością przebiegu tej części uroczystości czuwał Zygmunt Smoliński. Następnie uczniowie i opiekunowie zgromadzili się przy ognisku, gdzie wysłuchali prelekcji historycznej Zbigniewa Lorenca. Tuż po niej młodzież miała okazję sprawdzić swoją wiedzę w konkursie o Polskiej Kępie i powstaniu styczniowym. Kolejnym punktem było śpiewanie piosenek i pieczenie kiełbasek nad ogniskiem. Młodzież sprawdzała też swoją wiedzę w konkursach przyrodniczych organizowanych przez pracowników Nadleśnictwa Parciaki i Nadleśnictwa Przasnysz. Na zwycięzców czekały niespodzianki. Dla wszystkich uczestników biwaku organizatorzy zapewnili napoje i słodycze. W dalszej części uczniowie na pobliskiej łące organizowali różnorodne zabawy i gry sportowe. Wszystkim dopisywały humory więc była to doskonała zabawa.
                                                           
Urszula Bojarska

Polska Kępa 2015Polska Kępa 2015Polska Kępa 2015Polska Kępa 2015Polska Kępa 2015Polska Kępa 2015Polska Kępa 2015Polska Kępa 2015Polska Kępa 2015


Pokaż swój talent! – Już po raz siódmy

Przeglad 2015Przeglad 2015Przeglad 2015Przeglad 2015Przeglad 2015Przeglad 2015

           Od kilku lat Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” odkrywa talenty, organizując Przegląd Artystyczny dla młodych i starszych mieszkańców naszej gminy. W tym roku po raz 7. chętne dzieci, młodzież i dorośli mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne i taneczne, najpierw podczas eliminacji szkolnych, a następnie na festynie gminnym Zaczarowany Jednorożec.
          Członkowie zarządu stowarzyszenia zwrócili się do dyrekcji i nauczycieli ze szkół na terenie naszej gminy o pomoc w wyszukiwaniu utalentowanych dzieci. W maju odbyły się eliminacje, w których wzięło udział 57 uczniów. Prezentowali się oni w dwóch kategoriach – śpiew solo lub w duecie oraz taniec grupowy. Wyboru laureatów dokonywały komisje, w skład których wchodzili członkowie stowarzyszenia oraz nauczyciele uczący przedmiotów artystycznych. Uczestnicy mieli swobodę w wyborze repertuaru, określony był czas trwania występu oraz liczebność grup tanecznych – do 6 osób. Zgłosiło się także dwoje dorosłych uczestników – państwo Urszula i Zbigniew Olewniczakowie, którzy zatańczyli tango argentyńskie.
          W Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Chętnika w Jednorożcu chętni uczniowie występowali w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I-III i IV-VI. Komisja wyłoniła następujących laureatów: w kategorii „śpiew solowy”-  Marianna Borkowska z kl. I b z piosenką Księżniczka; Martyna Kobylińska z kl. II (filia Ulatowo-Pogorzel) z piosenką Czy ja mam wolny czas?; Izabela Dzielińska z kl. III (filia Ulatowo-Pogorzel) z piosenką Moja planeta. W kategorii „śpiew w duecie”- Małgorzata Jurczewska i Damian Urbaniak z kl. III b z piosenką Gruszka. W kategorii „taniec” zaprezentowały się: Amelia Bakuła i Wiktoria Berg z kl. II. Spośród uczniów ze starszej grupy wiekowej  jury wyróżniło w kategorii „śpiew solowy”-  Jagodę Groszyk z kl. IV b z piosenką Być kobietą i Wiktorię Dębek z kl. VI a. W kategorii „taniec” wystąpiły 2 grupy dziewcząt – I z klasy V b w składzie: Gabriela Berg, Paulina Iwulska, Aleksandra Sopelewska oraz II z klasy VI a w składzie: Weronika Jóźwik, Izabella Piotrak, Martyna Świder, Aleksandra Wódkiewicz.
             Wśród gimnazjalistów jury wysłuchało propozycji Anny Kubiak z kl. I B, której do piosenki Dwie bajki akompaniowała Maria Małkowska z kl. III B. Ona także wzięła udział w przesłuchaniu z autorską piosenką Czegoś mi brak. Dziewczęta zaprezentowały wspólnie inną piosenkę Marysi – Do nieba. W przeglądzie wzięła udział również Klaudia Ścibek z klasy I D. Dzięki wspaniałym piosenkom i decyzji jury wszystkie uczestniczki wystąpiły na deskach naszej jednorożeckiej sceny podczas Dnia Jednorożca. Wysłuchaliśmy wówczas także 2 licealistek z kl. II – Katarzyny Grabowskiej i Simony Berg, które zaprezentowały piękny, lecz jakże różny repertuar – Kasia przejmujący List do Boga, a Simona przebój anglojęzyczny.
        Ze szkoły w Lipie wystąpiły 2 grupy taneczne – pierwszoklasiści: Maja Bartosiewicz, Julia Tworkowska, Gabriela Przewodowska, Oliwia Wywigacz, Zofia Grzeszczak i Kinga Załęska z choreografią do piosenki Mam tę moc oraz starsze dziewczynki – z kl. V i VI: Alicja Seferyn, Patrycja Skowrońska, Weronika Mikulska, Angelika Bachmura i Natalia Chmielińska do utworu Thrift Shop Feat.
           W przeglądzie wzięli udział także uczniowie ze szkół w Parciakach i Żelaznej Rządowej. Najlepiej zaprezentowali się: Emilia Łukasiak z klasy II z piosenką Kolorowe dzieci; zespół taneczny AZU, czyli Joanna Prusik z kl. II i Zuzanna Olbryś z kl. III; Natalia Krajewska z kl. VIz utworem Nie patrzę w dół oraz duet Wiktoria Koziatek i Natalia Krajewska z kl. VI z przebojem Dmuchawce, latawce.
   Uczestnicy otrzymali słodkie upominki i pamiątkowe dyplom. Laureaci zaprezentowali się na  scenie podczas gminnego festynu 14 czerwca. Tu po występie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie „PZJ” ze środków Gminy Jednorożec na zadania publiczne. Do pełnej satysfakcji dużej części wystepujących artystów zabrakło odpowiedniej ilości czasu, aby w całości zaprezentować przygotowany utwór.
    Jako organizatorów, ale także słuchaczy bardzo cieszy nas, że mamy tak utalentowane dzieci i młodzież. A dorosłych mieszkańców zachęcamy do większej odwagi w prezentowaniu swoich  umiejętności.

Monika DworniczakZabawa karnawałowa
28 stycznia 2015 rok

zabawa karnawałowazabawa karnawałowa
zabawa karnawałowazabawa karnawałowa
zabawa karnawałowazabawa karnawałowa
zabawa karnawałowazabawa karnawałowa

Podczas zabawy karnawałowej wraz z dziećmi bawili się rodzice, babcie i organizatorzy.

zabawa karnawałowazabawa karnawalowa

Bawiono się przy muzyce i śpiewie zespołu KRISTARS występującego dla dzieci charytatywnie.
Dla dzieci i opiekunów organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek, napoje kawę i herbatę.

zabawa karnawalowaZabawa karnawalowa

Zwycięzczynie konkursu na przebranie.           Najmłodsza uczestniczka zabawy  6-cio miesięczna Oliwia.

zabawa karnawalowazabawa karnawalowa

Zajęcia plastyczne dla dzieci.             Prezentacja własnoręcznie wykonanych masek karnawałowych

zabawa karnawałowazabawa karnawałowa

Konkursy sprawnościowe cieszyły się wielkim powodzeniem.


zabawa karnawałowazabawa karnawałowa

Zwycięzcy konkursów otrzymali słodkie nagrody.        Wpólne zdjęcie z liderem zespołu KRISTARS.

zabawa karnawałowazabawa karnawałowa

Krzysztof Mordwa podpisywał swoje foldery reklamowe. Zabawa przy hitach KRISTARS.

zabawa karnawałowa

Zabawa została zorganizowana przez S"PZJ" i sołtysów z radą sołecką dla rodzin z Jednorożca i Stegny, otrzymujących pomoc żywnościową z Banku Żywności w Ciechanowie, w ramach programu FEAD oraz PEAD.

    Organizatorki  imprezy
Wykonanie Janusz Wojciechowski | Prawa autorskie SPZJ